Fizetési megoldás
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Házhozszállítás

Bankkártyás vásárlás

Bankkártyás fizetési szolgáltató: CIB Bank Zrt.

Elfogadott kártyák:

Elérhetőségek
Fulltrade.hu Kft.
+36302057100
dorogi.sandor@fulltrade.hu
1046 Budapest, Fóti út 105.
Impresszum
Facebook
Pinterest
Youtube
Blogger

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

1. Általános szabályok

1.1. Ezen általános szerződési feltételek a vevő és az eladó kapcsolatát, tehát a Fulltrade.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (melynek székhelye: 1046 Budapest, Fóti út 105., adószáma: 11909422-2-41, statisztikai számjele: 11909422-4634-113-01, bejegyzésre került az Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság cégjegyzékében Cg.01-09-715111 jegyzékszámmal, (a továbbiakban „Fulltrade.hu Kft.“) és ügyfelei (a továbbiakban „ügyfél“) között létrejött kereskedelmi kapcsolatot szabályozzák. Eltérő rendelkezés hiányában, ezen általános szerződési feltételek vonatkoznak a Fulltrade.hu Kft. és az adott ügyfél között megkötött minden adásvételi szerződésre.

1.2. A Fulltrade.hu Kft. jogosult egyoldalúan megváltoztatni ezen általános szerződési feltételeket.

1.3. Egyéb rendelkezés, avagy szerződési feltétel érvényességéhez a Fulltrade.hu Kft. mindenkori írásbeli hozzájárulása szükséges.

2. Ajánlat

2.1. A Fulltrade.hu kft. üzleti ajánlata minden ügyfele (bárki) számára nyitott és elérhető.

2.2. A katalógusokban és az internetes áruházban található termékek ára az ÁFA-t tartalmazzák.

2.3. A Fulltrade.hu Kft. minden naptári évben egy alkalommal adja ki fő katalógusát, mely egész évben érvényes.

2.4. A Fulltrade.hu Kft. megjelentethet rövid lejáratú ajánlatokra vonatkozó, akciós ajánlatokat, amelyek különleges, az online és offline tájékoztatókban szereplő áraktól eltérő árakat tartalmazhatnak. A rövid lejáratú ajánlat érvényességének határideje az adott akciós tájékoztatóban kerül feltüntetésre.

2.5. A Fulltrade.hu Kft. az ügyfél egyedi megrendelése alapján különleges ajánlatot készíthet.

2.6. Az új kiadású katalógusban szereplő ajánlat felülírja a korábbi fő katalógusban szereplő ajánlatot, így korábbi hatályát megszünteti. Az új fő katalógus közzétételétől az abban szereplő árak érvényesek. A megrendelés időpontjában hatályos és érvényes ajánlat vonatkozik az adott ügyletre, melyet az ügyfél a megrendeléssel egyidejűleg elfogad.

2.7. Az áru végleges vételára az ÁFA-val növelt érték, mely adó a számlakiállítás napján hatályos jogszabályokban meghatározott adókulcs szerint kerül kiszámításra.

3. Megrendelés

3.1. A megrendelésnek tartalmaznia kell a megrendelt áru mennyiségét, megnevezését, valamint a megrendelt áru árát. A megrendelés e-mailben, telefonon, vagy interneten keresztül (www.fulltrade.hu) továbbítható a Fulltrade.hu Kft. részére.

3.2. A Fulltrade.hu Kft. e-mailben vagy más formában visszaigazolja a beérkezett megrendeléseket.

3.3. Amennyiben a megrendelés nem értelmezhető, vagy annak lényeges tartalmi eleme hiányzik, úgy a Fulltrade.hu kft. nem köteles figyelembe venni az ügyfél megrendelését. Ez esetben a Fulltrade.hu Kft. nem vállal semmilyen felelősséget az áru elmaradt vagy késedelmes szállításáért, illetőleg a megrendelés, vagy megrendelés egy részének visszautasításáért. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Fulltrade.hu Kft. katalógusa a polgári jogi szabályok értelmében ajánlatnak minősül.

4. Szállítási feltételek

4.1. A Fulltrade.hu Kft. gondoskodik a megrendelt, katalógusokban szereplő áru díjmentes szállításáról a Magyar Köztársaság területén, ha a megrendelés bruttó értéke meghaladja a 20.000 Ft-ot. Azon megrendelések esetén, amelyek nem érik el ezen értéket, az áru számláján a szállítási költség is felszámításra kerül bruttó 1.270 Ft összegben.

4.2. 40 kg alatti küldemények esetében a kiszállítást teljesítő gépkocsivezető, a megadott szállítási címen szereplő ügyfél első (bejárati) ajtaján belül helyezi el az árut.

4.3. A szállítással kapcsolatos határidők a Fő katalógusban, valamint a weboldalon (www.fulltrade.hu) szerepelnek. A megrendelt termékeket a Fulltrade.hu kft megbízásából a GLS Hungary kft. végzi. A Fulltrade.hu kft. az általánostól eltérő, esetlegesen hosszabb határidővel biztosítja a szállítást, amennyiben a megrendelés a megszokottnál nagyobb mennyiségben történik, illetve az adott alkalommal megrendelt mennyiség nagyobb, mint a megelőző időszak összes értékesítése, avagy az áru hiánycikk és a szállító raktárában nem áll rendelkezésre.

4.4. A GLS futárszolgálat munkanapokon 8.00 és 17.00 óra között szállítja házhoz a megrendelt árut.

4.5. 48 órás szállítási határidővel vállalt áruk megrendelése esetén az áru kiszállítása rendszerint a megrendelést követő 2. munkanapon történik, várhatóan a megrendelés Fulltrade.hu Kft. által történő visszaigazolását követő 24 órán belül.

4.6. A szállítási határidőről a GLS Hungary Kft. telefonon, sms-ben vagy e-mailben tájékoztatja az ügyfelet, lehetőség szerint 2 munkanappal a szállítást megelőzően.

4.7. A Fulltrade.hu Kft. nem vállal felelősséget a szállítás időpontjának be nem tartásáért, amely vis maior helyzet miatt áll be, vagy, ha a késedelem a Fulltrade.hu Kft-nek nem róható fel és ezzel kapcsolatos szándékos magatartása nem állapítható meg. Mindezekre tekintettel az ügyfél tudomásul veszi, hogy a szállítási határidők csak tájékoztató jellegűek, így a Fulltrade.hu Kft. nem vállal felelősséget a késedelmes szállításból eredő esetleges károkért.

4.8. Kiszállításkor az ügyfél köteles az áru átvételét igazolni. A kiszállított áru tekintetében a kárfelelősség az átvétellel egyidejűleg átszáll az átvevőre/ megrendelő ügyfélre.

5. Számlázás

5.1. A Fulltrade.hu Kft. számlát - adóügyi bizonylatot - állít ki az ügyfélnek a megrendelésről.

5.2. A számlát az ügyfél az áruval együtt kapja meg, vagy postai úton, az ügyfél által a megrendelésben megadott címre.

5.3. A szállítólevél, avagy számla tartalmával kapcsolatos kifogás, annak átvételétől számított legkésőbb 15 napon terjeszthető elő írásban (posta, vagy e-mail útján), indokolással ellátva a Fulltrade.hu Kft-nek címezve. Amennyiben az ügyfél e határidőn belül nem emel kifogást, úgy a szállítólevelek, illetve a számlák tartalma igazoltnak és elfogadottnak tekintendő.

6. Fizetési feltételek

6.1. Az ügyfél köteles megfizetni a kiszállított áru ÁFA-val növelt vételárát átutalással a kapcsolódó számlán megadott számlaszámra, vagy készpénzben, az áru átvételekor. A fizetési határidőt a számla tartalmazza.

6.2. A Fulltrade.hu Kft. fenntartja a jogot arra, hogy az ügyféltől előleget, avagy a teljes összeg előzetes kifizetését kérje.

6.3. Az ügyfél Fulltrade.hu Kft. felé fennálló bármely fizetési kötelezettségének 30 napot meghaladó késedelme esetén a Fulltrade.hu Kft. jogosult törvényes késedelmi kamatot felszámítani.

6.4. Banki átutalás esetén a vételár kifizetése akkor mindősül teljesítettnek, amikor a megrendeléshez tartozó összeg (teljes vételár) jóváírásra kerül a Fulltrade.hu Kft. számláján.

6.5. A Fulltrade.hu Kft. jogosult az ügyféllel szemben meglévő követelését harmadik félnek behajtás céljából átadni, valamint a követelés érvényesítése céljából az azzal kapcsolatos adatokat külső harmadik fél (követelésbehajtó, jogi képviselő) részére átadni és hivatalos eljárást indítani azzal, hogy mindezek többletköltségét az adós ügyfélre terhelheti.

7. Kedvezmények

7.1. A Fulltrade.hu Kft. kedvezményeket nyújthat ügyfelei számára.

7.2. Az adott megrendelésre, avagy ügyfélre vonatkozó kedvezmény összege, külön megjelölve kerül feltüntetésre a számlán.

7.3. Kedvezményes áru vásárlása esetén csupán az egyik, a vevő számára kedvezőbb (nagyobb) mértékű kedvezmény érvényesíthető.

8. A tulajdonjog fenntartása

8.1. Minden kiszállított áru a teljes vételár kifizetéséig a Fulltrade.hu Kft. tulajdonában marad. Az ügyfél köteles a teljes vételár kiegyenlítéséig rendeltetésszerűen tárolni az árut, estelegesen saját költségén gondoskodni az áru tűz-, víz-, vagy lopáskár stb. elleni biztosításáról.

9. Garancia

9.1. A Fulltrade.hu Kft. a hatályos Európai Uniós jogszabályoknak megfelelő garanciát nyújt az általa kiszállított árura, kivéve, ha az áru leírása egyéb garanciát tartalmaz.

9.2. A garancia, az áruátvevő /megrendelő ügyfél általi kézhezvételével kezdődik.

9.3. A garancia nem terjed ki:

 • az ügyfél vagy harmadik fél magatartásával, mulasztásával okozott hibákra, továbbá a rongálással és a használati utasítással ellentétes alkalmazással okozott sérülésekre.
 • az ügyfél, vagy harmadik fél szakszerűtlen, avagy nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákra
 • előre nem látható, elháríthatatlan események (vis maior) által okozott hibákra (pl. természeti katasztrófa)
 • a termék szokásos használatából eredő kopásra

10. Panaszok, garanciális javítások.

10.1. A Fulltrade.hu Kft. a vételár visszafizetése mellett, saját költségén átveszi a kiszállított hibás árut az ügyféltől 14 napon belül.

10.2 A Fulltrade.hu Kft. legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül elvégzi a kifogásolt áru javítását vagy cseréjét, azonban a szükséges alkatrészek külföldi gyártóktól történő beszerzése esetén a határidő kitolódhat.

10.3. A Fulltrade.hu Kft. az áru javítása vagy cseréje helyett árengedményt is felajánlhat az ügyfélnek, a javítás és csere lehetetlenülése esetén árleszállítást alkalmazhat.

10.4. Az ügyfél köteles átvételkor ellenőrizni az árut. Az áru kiszállításkor észlelt nem megfelelő mennyiségét és nyilvánvaló (szemmel látható) hibát az ügyfél köteles haladéktalanul írásban kifogásolni. Az ügyfél jogosult megtagadni az olyan küldemény átvételét, amely nem felel meg az adásvételi szerződésben vagy a megrendelésben foglaltaknak. Ha az ügyfél átveszi a sérült küldeményt, köteles az áru átvételéről szóló igazolásban pontosan leírni, rögzíteni a sérülés/hiba részleteit. Amennyiben az átvételkor az ügyfél elmulasztja az esetlegesen észlelt sérülés/ hiba részleteit rögzíteni, úgy a Fulltrade.hu Kft. nem köteles elfogadni ezzel a mennyiséggel és nyilvánvaló (szemmel látható) hibával kapcsolatos későbbi kifogásokat.

10.5. Az ügyfél köteles írásban megtenni kifogásait és bizonyíthatóan elküldeni a Fulltrade.hu Kft. részére levélben vagy e-mailben.

10.6. Jogosulatlan panasz esetén az ügyfél köteles megfizetni a Fulltrade.hu Kft.-nek a szállítással és egyéb ügyintézéssel kapcsolatban felmerült költségeit, amelyek a jogosulatlan panasz ügyintézése miatt keletkeztek, ilyen például a szakvélemény kidolgozásának költsége stb.

11. Szerződéstől való elállás és az áru visszaadása

11.1. Az ügyfél (Fogyasztó: olyan személy, aki a szerződés megkötése és teljesítése során nem saját kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenysége keretében jár el, tehát olyan természetes vagy jogi személy, aki árut vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe e termékek vagy szolgáltatások vállalkozás céljától eltérő célra történő felhasználására) jogosult írásban elállni a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül. Az ügyfél ezen elállási jogát azzal a feltétellel gyakorolhatja, ha az árut eredeti csomagolásban, annak minden tartozékával és iratával, valamint az esetleges jutatott ajándékkal együtt visszaszolgáltatja és az áru és semmi jelét nem mutatja használatnak vagy egyéb szerelésnek, igénybevételnek. Az áru visszaadása személyes átadás-átvétellel, vagy az ügyfél saját költségén történő, biztosított postai küldeményként való visszaküldésével történhet. Az ügyfél által utánvéttel visszaküldött árut a Fulltrade.hu Kft. nem veszi át. Az árut az ügyfél köteles az eredeti kísérőlevéllel és az adásvételi szerződéstől való elállás esetleges indokával együtt megküldeni a Fulltrade.hu Kft. részére, a számla sorszámának és saját bankszámlaszámának feltüntetésével. A felsorolt követelmények valamelyikének be nem tartása esetén a Fulltrade.hu Kft-nek joga van megtagadni a visszaküldött áru átvételét, vagy saját hatáskörében mérlegelve arányosan csökkenteni azon összeget, amelyért az árut visszaveszi.

11.2. Az ügyfél az áru Fulltrade.hu Kft. részére történő visszaszállítása alkalmával igénybe veheti a visszaszállítási szolgáltatást, 1.290 Ft + ÁFA díjon, legfeljebb 40 kg súlyú küldemény esetén, valamint 10.000 Ft + ÁFA díjon, 40 kg-ot meghaladó küldemény esetén.

11.3. Az ügyfél külön díjazás ellenében egyszeri alkalommal meghosszabbíthatja az elállási határidőt az előírt 14 napról 45 napra. Ezen határidőn belül, az ügyfél díjmentesen, indoklás nélkül vissza tudja küldeni a kiszállított árut. Az árunak eredeti csomagolásban, nem használt és sérülésmentes állapotban kell lennie, ebben az esetben a Fulltrade.hu Kft. saját költségén elszállítja.

11.4. A vonatkozó jogszabályok értelmében a végfelhasználó-fogyasztó nem léphet vissza az alábbi célú szerződésektől:

 • olyan áruk vagy szolgáltatások szállítása, amelyek ára a pénzpiaci ingadozásoktól függ, így ennek alakulására az eladó, azaz a Fulltrade.hu Kft. nincs befolyással
 • az ügyfél kérésére egyedileg kialakított, személyére szabott áruk, valamint gyorsan romló, elhasználódó vagy elöregedő áruk szállítása,

11.5. Az ügyfél nem jogosult a szerződéstől elállni amennyiben az áru az ügyfél külön megrendelése alapján került kiszállításra, amely áruk nem szerepelnek a katalógusban, illetve a megrendelés a szokásostól eltérő, nagy mennyiségben történt.

11.6. A Fulltrade.hu Kft. fenntartja a szerződéstől való elállási jogát arra az esetre, ha az árakat vagy a termékeket érintően, a katalógusban szereplő leírás nyilvánvaló elírást, vagy nyomdahibát tartalmaz.

18. Műszaki segítség, szerelés

18.1. Amennyiben a megrendelés egy alkalommal szerelést igénylő árutételt tartalmaz, úgy a Fulltrade.hu Kft. biztosítja a kiszállított áruk ingyenes összeszerelését.

18.2. A Fulltrade.hu Kft. biztosítja az ügyfél számára az áru használatához szükséges információkat és műszaki segítséget az áru iratai valamint telefonos ügyfélszolgálata által.

19. Adatvédelem, hozzájárulás reklámanyag küldéséhez.

19.1. Az ügyfél személyes adatait a Fulltrade.hu Kft. saját részére (különösen marketing, piackutatás, adatbázis építés, stb. céljaira tárolja és feldolgozza) csak akkor használja fel, ha ahhoz az ügyfél hozzájárul.

19.2. Az ügyfél külön hozzájárulása alapján a Fulltrade.hu Kft. az ügyfél részére hírleveleket küld akár elektronikus, akár nyomtatott formában.

19.3. Amennyiben az ügyfél szeretné visszavonni hozzájárulását az automatikus reklámajánlatok és hírlevelek küldésével kapcsolatban, úgy köteles erről a Fulltrade.hu Kft-t írásban értesíteni.

19.4. Minden adat, melyet az ügyfél feltüntet az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározásáról, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítéséről, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infótörvény) hatálya alá tartozik. A Fulltrade.hu Kft. katalógus tartalmazza a Fulltrade.hu Kft. érvényes azonosító adatait és az ügyfélkapcsolatok naprakész jegyzékét. Az ügyfelek személyes adatainak kezelése az Infótörvény rendelkezései és a Magyar Köztársaság területén hatályban lévő vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozik. Az ügyfél azzal, hogy szabad akaratából rendel a katalógusban felsorolt árukból, elismeri, hogy tudomással bír a fentiekben felsorolt tényekről és egyetért személyes adatainak a Fulltrade.hu Kft. üzleti céljaira történő további feldolgozásával.

19.5. Az elektronikus hirdetésküldésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVII. törvény (továbbiakban: Ekertörvény) 14-14/C. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grtörvény) rendelkezései alapján az elektronikus hirdetés küldéshez való hozzájárulás megszerzési módjai az alábbiak lehetnek:

 • honlapon történő feliratkozás
 • Hozzájárulok, hogy részemre a……….. e-mail címre elektronikus hirdetést küldjenek’ üzenet mellett található négyzet bejelölése írásban vagy a weboldalon
 • nyomtatott hozzájáruló nyilatkozat, vagy ilyen tartalmú szórólap kitöltése, aláírása
 • közvetlen, erre vonatkozó írásos kérés a címzett részéről.

 

 

20. A személyes adatok feldolgozása

20.1. A www.fulltrade.hu honlapon keresztül leadott megrendeléssel összefüggésben elvégzett online regisztráció igénybevételével hozzájárulok ahhoz és elfogadom, hogy megadott adataimat (név / cégnév, szállítási cím / székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám) a Fulltrade.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: HU-1046 Budapest, Fóti út 105. cégjegyzékszáma: 01-09-715111; a továbbiakban: „Társaság”) a részemre nyújtandó szolgáltatás körében kezelje és tárolja. A mindenkori hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályi rendelkezéseknek, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek megfelelően.

20.2. Tudomásul veszem és kijelentem, hogy a regisztráció a jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik.

20.3. Tudomásul veszem, hogy a Társaság csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.

20.4. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltatások közvetlen ajánlása, valamint a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás céljából a megadott adataim a Fulltrade.hu Kft. felhasználja.

20.5. A Társaság a kezelt adatokat (a fenti 3-4. pontban írtak, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezésekben előírt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve) semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, illetve erre szerződésben kötelezi az esetlegesen bevont adatfeldolgozót is.

20.6. Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy részemre a Fulltrade.hu Kft. a termékeivel kapcsolatos információkat, reklámot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson el közvetlen megkeresés módszerével, így különösen postai úton, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján.

20.7. A regisztrációról a megadott e-mail címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre. A regisztráció során megadott adatok módosítása, pontosítása a küldött e-mailek mindegyikében megtalálható vonatkozó instrukciók szerint történhet.

20.8. Írásbeli kérésemre a Társaság köteles minden, a személyemre vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közölni velem a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

20.9. A jelen adatkezelési nyilatkozat egésze, illetve az abban szereplő hozzájárulások bármelyike bármikor, korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonható egy egyértelmű azonosításomat lehetővé tévő, a Társasához címzett írásos bejelentéssel.

20.10. A regisztráció megszüntetésekor a megadott e-mail címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre, majd a regisztráláskor megadott adatok törlődnek az adatbázisból.

20.11. Tudomásul veszem, hogy a Fulltrade.hu Kft. az adatokat kötelesek törölni a nyilvántartásukból, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.

21. Záró rendelkezések

21.1. Az ügyfél és a Fulltrade.hu Kft. közötti szerződéses kapcsolatokat a Magyar Köztársaság jogrendje szabályozza, különösen az Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. a (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. Abban az esetben, ha jelen általános szerződési feltételek és a felek közötti létrejött szerződés tartama között ellentmondás keletkezik, a szerződés az irányadó.

21.2. Az ügyfél és a Fulltrade.hu Kft. között felmerülő, megrendeléssel és adásvétellel kapcsolatos jogvita esetén a Fulltrade.hu Kft. székhelye szerinti, városi bíróság illetékes.

21.3. A jelen általános szerződési feltételek, rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

1. Adatvédelem, hozzájárulás reklámanyag küldéséhez.

1.1. Az ügyfél személyes adatait a Fulltrade.hu Kft. saját részére (különösen marketing, piackutatás, adatbázis építés, stb. céljaira tárolja és feldolgozza) csak akkor használja fel, ha ahhoz az ügyfél hozzájárul.

1.2. Az ügyfél külön hozzájárulása alapján a Fulltrade.hu Kft. az ügyfél részére hírleveleket küld akár elektronikus, akár nyomtatott formában.

1.3. Amennyiben az ügyfél szeretné visszavonni hozzájárulását az automatikus reklámajánlatok és hírlevelek küldésével kapcsolatban, úgy köteles erről a Fulltrade.hu Kft-t írásban értesíteni.

1.4. Minden adat, melyet az ügyfél feltüntet az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározásáról, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítéséről, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infótörvény) hatálya alá tartozik. A Fulltrade.hu Kft. katalógus tartalmazza a Fulltrade.hu Kft. érvényes azonosító adatait és az ügyfélkapcsolatok naprakész jegyzékét. Az ügyfelek személyes adatainak kezelése az Infótörvény rendelkezései és a Magyar Köztársaság területén hatályban lévő vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozik. Az ügyfél azzal, hogy szabad akaratából rendel a katalógusban felsorolt árukból, elismeri, hogy tudomással bír a fentiekben felsorolt tényekről és egyetért személyes adatainak a Fulltrade.hu Kft. üzleti céljaira történő további feldolgozásával.

1.5. Az elektronikus hirdetésküldésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVII. törvény (továbbiakban: Ekertörvény) 14-14/C. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grtörvény) rendelkezései alapján az elektronikus hirdetés küldéshez való hozzájárulás megszerzési módjai az alábbiak lehetnek:

 • honlapon történő feliratkozás
 • Hozzájárulok, hogy részemre a……….. e-mail címre elektronikus hirdetést küldjenek’ üzenet mellett található négyzet bejelölése írásban vagy a weboldalon
 • nyomtatott hozzájáruló nyilatkozat, vagy ilyen tartalmú szórólap kitöltése, aláírása
 • közvetlen, erre vonatkozó írásos kérés a címzett részéről.

2. A személyes adatok feldolgozása

2.1. A www.fulltrade.hu honlapon keresztül leadott megrendeléssel összefüggésben elvégzett online regisztráció igénybevételével hozzájárulok ahhoz és elfogadom, hogy megadott adataimat (név / cégnév, szállítási cím / székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám) a Fulltrade.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: HU-1046 Budapest, Fóti út 105. cégjegyzékszáma: 01-09-715111; a továbbiakban: „Társaság”) a részemre nyújtandó szolgáltatás körében kezelje és tárolja. A mindenkori hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályi rendelkezéseknek, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek megfelelően.

2.2. Tudomásul veszem és kijelentem, hogy a regisztráció a jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik.

2.3. Tudomásul veszem, hogy a Társaság csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.

2.4. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltatások közvetlen ajánlása, valamint a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás céljából a megadott adataim a Fulltrade.hu Kft. felhasználja.

2.5. A Társaság a kezelt adatokat (a fenti 3-4. pontban írtak, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezésekben előírt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve) semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, illetve erre szerződésben kötelezi az esetlegesen bevont adatfeldolgozót is.

2.6. Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy részemre a Fulltrade.hu Kft. a termékeivel kapcsolatos információkat, reklámot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson el közvetlen megkeresés módszerével, így különösen postai úton, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján.

2.7. A regisztrációról a megadott e-mail címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre. A regisztráció során megadott adatok módosítása, pontosítása a küldött e-mailek mindegyikében megtalálható vonatkozó instrukciók szerint történhet.

2.8. Írásbeli kérésemre a Társaság köteles minden, a személyemre vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közölni velem a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

2.9. A jelen adatkezelési nyilatkozat egésze, illetve az abban szereplő hozzájárulások bármelyike bármikor, korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonható egy egyértelmű azonosításomat lehetővé tévő, a Társasához címzett írásos bejelentéssel.

2.10. A regisztráció megszüntetésekor a megadott e-mail címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre, majd a regisztráláskor megadott adatok törlődnek az adatbázisból.

2.11. Tudomásul veszem, hogy a Fulltrade.hu Kft. az adatokat kötelesek törölni a nyilvántartásukból, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.

3. Záró rendelkezések

3.1. Az ügyfél és a Fulltrade.hu Kft. közötti szerződéses kapcsolatokat a Magyar Köztársaság jogrendje szabályozza, különösen az Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. a (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. Abban az esetben, ha jelen általános szerződési feltételek és a felek közötti létrejött szerződés tartama között ellentmondás keletkezik, a szerződés az irányadó.

3.2. Az ügyfél és a Fulltrade.hu Kft. között felmerülő, megrendeléssel és adásvétellel kapcsolatos jogvita esetén a Fulltrade.hu Kft. székhelye szerinti, városi bíróság illetékes.

3.3. A jelen általános szerződési feltételek, rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.

 

Bankkártyás fizetési tájékoztató

Webáruházunk a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 256 bites TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást.

 

A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Kérjük, olvassa el részletes tájékoztatónkat!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Üdvözöljük a CIB Bank biztonságos, internetes fizetési megoldásával működő Webáruházunkban!
Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy miképp intézheti biztonságos módon vásárlását.

 

Mire figyeljen a vásárláskor?

 

- Olvassa el Webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
- Tanulmányozza át a Webáruház biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát!
- Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
- Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
- Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
- Használjon olyan böngészőt, amely támogatja a TLS titkosításhoz szükséges opciót!A biztonságról

 

A TLS, a Transport Layer Security elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Banknak a 256 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az TLS alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az TLS segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.Elfogadott kártyák

 

A CIB Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.Fizetés lépései

 

1. Ön a Webáruház oldalán választja ki az árut/szolgáltatás melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.

 

2. Ezt követően Ön átkerül a CIB Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.

 

3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót

 

4. A fizetést követően Ön visszatér a Webáruház oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.

 

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

 

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

 

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

 

Gyakran Feltett Kérdések letölthető .pdf formátumban »

Webáruház készítés